KONTAKT +

Obchodné meno: MD Slovensko, s.r.o.

Adresa: Na letisko 2088/19, 058 01 Poprad

IČO: 48292061

DIČ: 2120122543

IČ DPH: SK2120122543

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vo vložke číslo 31904/P 

Bankové spojenie: UniCredit bank Czech & Slovak republic, a.s.

SK87 1111 0000 0013 6900 3003 BIC/SWIFT: UNCRSKBX

Telefón: +421 948 789 555

E-mail: office@mdsk.sk

Zodpovedný vedúci: Michal Ptačin

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-maily): Pondelok až Piatok od 9.00 do 18.00

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov 1

tel: 051/7721 597

e-mail: pr@soi.sk